tarot,tarotfalı,tarot kartları

Tarot’un gerçek tarihçesi, tıpkı kartların anlamları gibi hemen hemen gizlidir. Bu konuda pek çok açıklama getirilmeye çalışılsa da, kesin bir bilgi yoktur. Kartların çizimine M.S. 618 tarihinde Çin’de egemen olan Tang hanedanı zamanındaki paraların örnek alındığı zannedilmektedir.

Kartlar yüzyıllar boyu değişik kültürlerde pek çok şekle bürünmüşsede, sembolik figürleri değişmemiştir.

Dünyayı dolaşan Çingeneler sayesinde, Tarotun böylesine yaygın hale gelmesinin sağlandığı düşünülmektedir. Aslında Avrupa’da 1550 yılına kadar çingeneler belli bir nufüsa erişememişlerdi . Oysa Tarot bir asır kadar evvel Avrupa’nın hemen hemen tüm ülkelerinde bilinmekteydi. Böyle düşünülecek olursa Tarot’la Çingeneler arasındaki ilişki zayıflamakta fakat iki asırlık zaman dilimi içinde Tarot’un yayılması Çingenelerin Avrupa’da görülmeleriyle aynı zamana denk gelmektedir.

Başka bir açıklamaya göre ise M.S. 710 yılında İspanya’ya giren ve 1492’ye kadar burada kalan Arapların bu kartları Avrupa’ya getirdiği şeklindedir. İspanya’nın Müslümanlardan Hristiyanlara geçmesi ile sadece bir şehirde binlerce kitap Hristiyan alemine devrolmuştur. Buna rağmen Arapların ünlü Binbir gece masalları’nda Tarot’a rastlanmaması bu olasılığıda ortadan kaldırmaktadır.

Bu konuda her ne düşünülürse düşünülsün, insanlar her zaman geleceği merak etmiştir. Geleceği öğrenmek için her zaman çeşitli yöntemler geliştirmiş ve zaman zaman bu yöntemlerden yararlanmaya çalışmıştır. Bu yöntemlerin en tanınmışı olan Tarot yüzyıllardır başarılı sonuçlar vermiştir. Tarot’tan istenilen faydayı sağlamak için en önemli adım kartların anlamlarına inanmaktır. Yaşadıklarımızı ve geleceği hiç birimiz değiştiremeyiz. Fakat kartlara verdiğimiz enerji sayesinde, danıştığımız sorulara alacağımız cevaplarla merak ettiklerimizi yanıtlayabilir ve yönümüzü çizebiliriz.

Tarot destesi Büyük Arkana (22 kart) ve Küçük Arkana (56 kart) olarak ikiye ayrılır.

Tarot, ilişkilerimiz, önümüze çıkan fırsatlar ve hayatımızda meydana gelen değişiklikler gibi olayların iç yüzünü anlamamıza ve bunların üzerinde daha fazla kontrol sağlamamıza imkan veren kartları kullanarak yapılan bir tahmin sistemidir.
 

TAROT KARTLARININ ANLAMLARI

Tarot kartları iki bölümden oluşur. Biri Arcana Majör denilen Büyük Sırlar , diğeri ise Küçük Sırlar bölümü denen Arcana Minör'dür.
Arkana Majör 22 karttan oluşur. Hayatin gizemli, mistik ve derin yönlerini anlatır.
'0' numaralı kartla ile başlayan Arkana Majör hayat yolculuğuna başlayan bir kişiyi simgeler. Ve ilk karttan son karta doğru gidildikçe, artan sayılarla birlikte evrensel bilince ulaşmanın evreleri görülür.Ve son kart artık olgunlaşıp bilinçlenmiş ruhu gösterir.
Arkana Minör hayatimizin her gün yaşanan, gündelik bölümlerini içerir. 4 adet takımdan oluşmuştur. değnek, kupa, kılıç ve tılsım takımlarından her biri gündelik yasamın bir yönünü simgeler.
Değnekler arzularımız ve mücadelelerimizi, kupalar duyguları ve ilişkilerimizi, kılıçlar düşünce ve atılımcılığımızı, tılsımlar ise parayı ve maddi yönümüzü simgeler. Bu takımlar ayrıca astrolojideki elementlerle ve burçlarla da ilgilidir.


Tarot kartları eğlence amaçlı kullanıldığında kehanet değeri olan hiçbir şey vermez. Bu yüzden anlamları derinlemesine araştırmanıza ve öğrenmenize gerek yoktur. Ama eğer ciddi bir biçimde kartlarla ilgilenmeyi düşünüyorsanız bu konuda çeşitli çalışmalar yapmalısınız.
Tarot oldukça çeşitli olduğu için (Klasik Tarot, Aşıklar Tarot'u, İtalyan Tarot'u, Rönesans Tarot'u ...vs.) kartlar ve açılımlar farklılık gösterir. Tarot kartlarınızı seçerken değişik şekilde resimlendirilmiş bir çok desteyle karsılaşabilirsiniz. Bunlardan beğendiğinizi seçip alabilirsiniz. Kartların biri tarafından hediye edilmesi daha iyi sayılsa da siz de alabilirsiniz.
Öncelikle bilinmesi gereken Tarot kartlarının enerji depoladığıdır. Kartları kullanmaya başladığınızdan itibaren enerji yüklenmeye başlarlar. Bu yüzden ilk zamanlarda sürekli yakınınızda taşımanız gereklidir. Ayrıca kartların ipek bir kumaş veya özel bir kutuda saklanması tercih edilir. Ama aslında gerekli olan kendi kartlarınızı sizin resmetmenizdir. Bunun için bos Tarot kartları bulup çizeceğiniz kart sizin için ne ifade ediyorsa onu bos karta aktarmanız gerekir. Bu kartlar size özel olacak ve çok daha fazla enerji depolayacaktır. Bu da algılamanızı kolaylaştırır.

 

TAROT AÇILIMININ YAPILIP YORUMLANMASI

Tarot 'la ciddi anlamda ilgileniyorsanız öncelikle bazı çalışmalar yapmanız işinizi kolaylaştırır. Tarot'u daha kolay çözmek ve sembolleri görüp yorumlayabilmek için Tarot meditasyonu yapılması örnek bir çalışma olabilir.


Bu meditasyon kartlarla özel bir çalışmayı gerektirir. Böylece imajinasyon yeteneğiniz gelişir ve rahatça yorum yapabilmeyi başarabilirsiniz. Çünkü kartların anlamlarını ezberlemek gerçek anlamda bir Tarot yorumu yapmak için çok yetersizdir. Doğru sonuçlar verir, ama gerçek anlamda bir basari sağlamaz. Daha sonra amacınıza/soruya uygun bir açılımdan yararlanarak Tarot yorumuna başlayabilirsiniz.Yorum yapacağınız kişi kartları seçeceği zaman kartlara dokunup dokunmamasına siz karar vermelisiniz. Kartların karsınızdakinin enerjisinden etkileneceğini düşünüyorsanız kart seçimini siz yapın. Ama kartlara enerji akiminin yorumu kolaylaştıracağını düşünüyorsanız karşı tarafın seçmesine izin verin. Açılıma uygun biçimde kartları yerleştirdikten sonra sezgileriniz doğrultusunda yoruma başlayabilirsiniz. Unutmayın, kartlar kendilerini size semboller sayesinde ifade edecektir. Kitap anlamı negatif olduğu için kart mutlaka o anlamı ifade edecek diye bir şart yoktur. İyi ve pozitif bir şeyler hissediyorsanız bunun yanlış olduğu kuskusuna kapılmadan bunu karsınızdakine aktarmalısınız.
Tarot belli kalıpların içinde bulunmaz. O kült bilgidir ve her türlü anlamı ifade edebilir. Tarot bir enerji akımıyla ilgili olduğu için üzerinizde bir ağırlık yaratabilir. Bu sebeple karsınızdaki insandan bu yoruma karşılık bir bedel almalısınız. Bu size hediye vereceği bir eşya veya para olabilir. Ama fazla değeri olan bir şey istemeniz size zarar verebilir. Emeğinize karşılık gelecek bir şey yetecektir. Eğer almazsanız enerji üzerinizde kalır. Bunun sonucu uyku, bas ağrısı, ağırlık hissi vs. olur.

tarot

tarot falı bak tarot falı burçlar